Węże elastyczne - Przemysł drzewny
Vena ® Technipur-S 
Budowa

Rury wykonane z dwóch nachodzących na siebie warstw poliuretanu tworzących podwójną ściankę o zwiększonej odporności na ciśnienie.

Wewnętrzny drut pokryty jest białym PVC. Grubość poliuretanu: 0,8 mm.

Zakres temperatur

Zakres temperatur: od -18°C do 80°C (dla krótkiego czasu użycia górna granica może wynosić 100°C).

Zastosowanie

Odpowiednie do ssania wszelkiego rodzaju materiałów ściernych, takich jak: trociny, wióry, produkty ziarniste, sól, cukier i różne substancje proszkowe łącznie z cementem.

Istnieje możliwość zamówienia rur wyposażonych w dodatkowy drut umieszczony wzdłuż spirali, ułatwiający wyładowania prądu statycznego. Rury można także stosować do transportu substancji żywnościowych – w takim przypadku prosimy o przekazanie odpowiedniej informacji w czasie składania zamówienia.

Wymiary

Produkujemy rury w następujących wymiarach:

Średnica wewnętrzna od 50 mm do 500 mm. Z reguły stosujemy kilka standardowych rozmiarów, jednak na życzenie możemy wyprodukować rurę o dowolnej średnicy z dokładnością do 1 mm.

Model dostępny w długościach 5 lub 10 m (lub ich wielokrotności) do 30 m. Nie produkujemy odcinków krótszych niż 5 m.

Rury o średnicy 50-200 mm dostarczamy w postaci ściśniętej w siatce poliestrowej (pozwala to na zmniejszenie kosztów transportu). Rury o średnicy przekraczającej 200 mm pakowane są w kartonowe pudła.

Właściwości

• Odporność na olej napędowy, smar i węglowodory alifatyczne (benzynę). Węglowodory aromatyczne oraz chlor mogą okazjonalnie wywołać nieznaczne spęcznienie.
• Nierozpuszczalne w alkoholu, wodzie i eterze. Mniej odporne na gorącą wodę i parę.
• Poliuretan jest DZIESIĘCIOKROTNIE bardziej odporny na ścieranie niż PVC.
• Odporność na hydrolizę i gazy techniczne.
• Nie zawiera kadmu.
• Wysoka odporność na rozkład.
• Wysoka, długotrwała elastyczność.


« powrót
Ilość

Copyright © 2005 - 2009 TsiMagnet powered by Quick.Cart